AANPAK

Con-struct biedt u een meerwaarde wat timing en budget betreft. Door het hanteren van een strakke planning, kunnen we steeds de afgesproken deadline respecteren.

Wil u verbouwen of renoveren? We maken een eerste afspraak om het project te bespreken. Daarna wordt een raming gemaakt. Indien u met ons wil werken wordt een gedetailleerd projectbudget opgemaakt, welke gedurende de werken steeds zal gegarandeerd blijven.

Dankzij een netwerk van architecten, onderaannemers (van ruwbouw tot fijne afwerking), veiligheidscoördinatoren, bouwkundig ingenieurs, ... kan steeds de juiste expert voor uw project worden ingezet.